ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

51816546 1864921376963947_3543945552230088704_n

Foot 2