สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 
28 ก.พ. 2562 clickhere

0001QR 022562

Foot 2