1 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ เพื่อแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบรายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

01032562

Foot 2