22 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสถิติ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ new11

N220325621

Foot 2