20 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฎิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

20032562 01

20032562

Foot 2