27 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

27032562

27032562

Foot 2