6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ press center ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

68042562
68042562 

56593662 1938651079590976_692122752705888256_n 09042562

Foot 2