23-24 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอบ้านตาขุน

58372544 1962023967253687_9195312435689422848_o

57502933 1959922470797170_7199769075466108928_o

57663982 1962023380587079_2684904655116304384_o

58381992 1962023627253721_3447649537890451456_o58543533 1962023857253698_6535123041028931584_o

Foot 2