1 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

59397606 1972443866211697_6881289180224159744_n

Foot 2