2 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.พุนพิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานร

59219920 1974005662722184_7383798764718260224_n

Foot 2