16 พ.ค. 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ

16052562

Foot 2