22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วยนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนานาญงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

60775526 2006197686169648_7412905019348877312_n

Foot 2