23 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยให้บริการข้อมูลสถิติ สื่อสารสนเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

61034887 2006224066167010_9081642041686884352_n

Foot 2