28 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5/2562

61113714 2014634111992672_6557742662386974720_n

Foot 2