ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561

60092650 1991919980930752_1563355807842566144_o

Foot 2