ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

60955096 2003123889810361_3323206176203603968_o

Foot 2