ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

60820215 2003124579810292_5300847163549417472_o

Foot 2