ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

61149246 2003125213143562_2760328425477505024_o

Foot 2