การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

61323875 2015572918565458_7686788907651825664_o

Foot 2