3 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

61756557 2024219497700800_6809911092962131968_o

61975437 2024220194367397_853630711494606848_n

Foot 2