4 มิ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ผ่านระบบ Video Conference

61763952 2026248154164601_4337638813993009152_n

Foot 2