10 - 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

62502346 2037984986324251_19660221387374592_n

64216698 2037984882990928_805286121524166656_n

62518266 2037985349657548_6749942959984082944_n

62502346 2037984986324251_19660221387374592_n

Foot 2