12 มิ.ย. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​ประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง​ประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ของจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2562​

62585424 2039461256176624_6656592318251925504_n

Foot 2