12 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

62269028 2039452949510788_7749654631726186496_n

62359619 2039453006177449_8386569556981710848_n

62425994 2039453446177405_1648778463932317696_n

Foot 2