14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนักวิชาการสถิติชำนาญการเข้าร่วม​อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

62485854 2043204289135654_3182484549162500096_n

62579703 2043204132469003_111839835991310336_n_1

64713821 2043204215802328_8193810372470243328_n

Foot 2