13 -14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​อบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร "ผู้บริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจทัล" รุ่นที่ 3

64573125 2042581122531304_6292892739574956032_n

62419297 2042580715864678_6951580292867948544_n

64551134 2042581252531291_3411139777548779520_n

Foot 2