19 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

64442469 2051867734935976_1097093904785735680_n

64583547 2051867871602629_2367507014323535872_n

64713821 2043204215802328_8193810372470243328_n

Foot 2