23 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" RUN AGAINST DRUGS 2019

65432687 2058600034262746_2294822677182939136_n

64784056 2058600230929393_5162535133420453888_n

64833940 2058600087596074_8707788181069627392_n

Foot 2