ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

65212391 2063008953821854_7984418029456850944_o

Foot 2