26 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเดือนมิถุนายน 2562

64631607 2064622253660524_1333368010018127872_n

65324884 2064622180327198_4235774121151037440_n

Foot 2