2 ก.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าฉาง

66073009 2074857029303713_9020893139488997376_n

Foot 2