2 ก.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านนาสาร

65610932 2075627342560015_2795819307907416064_n

65796188 2075627452560004_7415293235913818112_n

Foot 2