2 ก.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์

65973748 2075042292618520_2782011610821033984_n

66055165 2075042415951841_165920908836339712_n

Foot 2