2 ก.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนักวิชาการสถิติชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน​ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำฯ ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

65711723 2075247055931377_7649345090707521536_n

65831025 2075247392598010_3345287096993579008_n

Foot 2