22-23 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความไม่มั่นใจทางอาหารเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของประเทศไทยร่วมกับสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยครั้งที่ 6 ( MICS 6 )

66835179 2110939139028835_1190761828636950528_n

67833000 2110939392362143_7839408968492384256_n

67473727 2110939505695465_2250560655490809856_n

Foot 2