6 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

67952021 2131976666925082_4479777303500423168_n

67820361 2131976816925067_4994571117231341568_n

68327204 2131977000258382_3469588157823975424_n

Foot 2