14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

13082562

68339975 2145701345552614_6756835313047306240_n

67934674 2145701412219274_5437849357502119936_n

68354052 2145701522219263_5428316454250348544_n

Foot 2