21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน

68538328 2157444624378286_2948682073054904320_n

68915146 2157444787711603_6767176348755558400_n

Foot 2