21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒”

68709200 2161548410634574_1062395375102459904_n

69407773 2161548480634567_4026854319029485568_n

69483696 2161548570634558_8483776297661628416_n

Foot 2