28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"

69245684 2170191489770266_2094714408491024384_n

69541352 2170191453103603_5868506286617788416_n

69021590 2170191689770246_1835562468466753536_n

Foot 2