3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562

69831219 2181197275336354_2427385816276795392_n

69991663 2181197728669642_8846626078404378624_n

69887128 2181199632002785_1179633203300794368_n69934603 2181198448669570_7397870713962496_n

Foot 2