4​ ก.ย.​ 2562​ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม​ประชุม​ชี้แจง​/การ​ติดตา​มงาน​/การ​ตรวจราชการ​ผ่านระบบ​ Video​ Conference​ ครั้ง​ที่​ 6/2562​

70227705 2186206778168737_7566305956783456256_n

Foot 2