6 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

69964570 2193539070768841_2905033866613882880_n

70844244 2193540440768704_2006703587928834048_n

Foot 2