18 - 20 ก.ย.​ 2562 สถิติ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติและ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

71834583 2213811922074889_1519850726891716608_n

70896933 2213812245408190_7851255433187557376_n

70514367 2213811972074884_3529187902867111936_n

70908465 2213812185408196_5841788300091719680_n

Foot 2