20 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

71178514 2217919981664083_7367583042677768192_n

71810066 2217920121664069_3717712576042237952_n

Foot 2