29 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

71015836 2223176741138407_6627585371855126528_n

71114887 2223177067805041_1229757859646930944_n

Foot 2