17 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ

74171613 2276933599096054_3197222106668466176_o

72972254 2276933572429390_6887501670029197312_o

74384562 2276933585762722_9194226148265951232_o

Foot 2