23 ต.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

75412181 2275424449246969_6553906663886159872_o

72952974 2275423339247080_3560563901684776960_o

72954233 2275424435913637_5073257735592607744_o

Foot 2