24 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563

72835568 2276936242429123_1242072200899461120_o

73187284 2276936262429121_3142241242469892096_o

Foot 2