24 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

74236013 2277052299084184_4392595622079758336_n1

73325801 2277052235750857_7101098017226227712_n

72573711 2277052452417502_100913924521590784_n

Foot 2